'Narrow Neck' (Blue Mountains) Image Size 12" x 16"